Fotografie od doc. Žideka z 46. konferencie slovenských matematikov konanej v Jasnej 2014 nájdete na stránke https://plus.google.com/photos/112044885432372395080/albums/6086851998144693505. 

MODx - Mollio