JEDNOTA SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV A FYZIKOV

pobočka Banská Bystrica, Zvolen


Pozvánka

 

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

výbor pobočky si Vás dovoľuje pozvať na výročnú schôdzu pobočky, ktorá sa uskutoční dňa 10. 2. 2015 o 13:00 hod. v priestoroch Katedry matematiky, FPV UMB Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. E 234.

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie
  2. Prednáška doc. Vladimíra Bahýla: Vesmír, náš domov
  3. Správa o činnosti pobočky za obdobie 2012-2014
  4. Správa o hospodárení pobočky za obdobie 2012-2014
  5. Správa revíznej komisie pobočky o revízii hospodárenia za obdobie 2012-2014
  6. Voľba výboru pobočky
  7. Diskusia
  8. Schválenie uznesenia
  9. Záver

 

Pozvánka v pdf súbore.

 

 

MODx - Mollio