Prehľad schválených dotácií pre JSMF nájdete v prílohe.

MODx - Mollio