Matematika II. - letný semester 2007

Stránka cvičení (skupiny 1ai3, 1ai5)


Cvičenia:                           Streda    8:10-9:50       f125
                                           Štvrtok 11:30-13:10     III.

Martin Niepel, M 131      mniepel@fmph.uniba.sk

Konzultačné hodiny:          Streda 14:30-15:30, Štvrtok 13:30-14:30