Zápisnicu zo zasadnutia výboru JSMF Ba 1 z dňa 29.10. 2009 si môžete pozrieť v priloženom súbore.

MODx - Mollio