Správu o činnosti pobočky JSMF Bratislava 1 za roky 2008 - 2010 z dňa 2. 6. 2011 si môžete pozrieť v priloženom súbore.

MODx - Mollio