V dňoch 26.-29.8. 2011 sa uskutočnil zjazd JSMF v Tajove pri Banskej Bystrici. Zjazdový zborník si môžete pozrieť tu. Zmeny súvisiace so závermi zjazdu budeme postupne uverejňovať (ústredný výbor a podobne).

MODx - Mollio