2 % dane môžete aj v roku 2015 poslať JSMF. Tlačivo na vyplnenie si môžete stiahnuť tu.

MODx - Mollio