Členovia oddelenia

Prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.

Miestnosť: M 128

Telefón: 602 95 752

E-mail:

Rozvrh hodín

Utorok 9.003 hodF2Algebra a geometria (2)p1FYZ 1TEF
Štvrtok14.502 hodM-126Matematická logika (2)p3MATs

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


Elektronické materiály

O dobrom usporiadaní a axióme výberu

DUAC1w.pdf
indukcia.pdf

Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou

animat.pdf

Lineárna algebra a geometria (skriptá)

LAG_A4.pdf
Sylab+Zas_Klas.pdf
zlatos_LAG.pdf

Matematická logika

CONSERV.pdf
First-Order_Logic Lecture_Notes.pdf
GODDOK1.pdf
Godel_Incompleteness_theorems_LN.pdf
HilbProgGodel_engl.pdf
ML-KV-sylab.pdf
ML-sylab.pdf
Propositional_Calculus Lecture_Notes.pdf
Substr_a_Hom.pdf
UPRAXCL.pdf
VP_LAx.pdf

Seminár o Gordonových hypotézach

GC_FT.pdf
GC_FT_abr.pdf