Členovia oddelenia

Prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. - vedúci katedry

Miestnosť: M 128

Telefón: 602 95 752

E-mail:

Rozvrh hodín

Utorok16.302 hodM-126Teória množín a matematická logika (2)p3MATs
Streda 8.103 hodF1Algebra a geometria (2)p1FYZ*
Štvrtok14.502 hodM-XIIMatematická logika pre kognitívnu vedup1mIKV
Štvrtok16.301 hodM-XIIMatematická logika pre kognitívnu veduc1mIKV
Piatok11.302 hodM-126Filozofické otázky základov matematiky (1)pmDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


Elektronické materiály

O dobrom usporiadaní a axióme výberu

DUAC1w.pdf
indukcia.pdf

Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou

animat.pdf

Lineárna algebra a geometria (skriptá)

LAG_A4.pdf
Sylab+Zas_Klas.pdf

Matematická logika

ML-KV-sylab.pdf
ML-sylab.pdf
VP_LAx.pdf

Seminár o Gordonových hypotézach

GC_FT.pdf
GC_FT_abr.pdf