Členovia oddelenia

Prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.

Miestnosť: M 128

Telefón: 602 95 752

E-mail:

Rozvrh hodín

Utorok 9.503 hodF2Algebra a geometria (2)p1FYZ*
Utorok14.502 hodM-126Teória množín a matematická logika (2)p3MATs
Streda14.002 hodM-VMatematická logika pre kognitívnu vedup1mIKV
Streda15.401 hodM-VMatematická logika pre kognitívnu veduc1mIKV

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


Elektronické materiály

O dobrom usporiadaní a axióme výberu

DUAC1w.pdf
indukcia.pdf

Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou

animat.pdf

Lineárna algebra a geometria (skriptá)

LAG_A4.pdf
Sylab+Zas_Klas.pdf

Matematická logika

ML-KV-sylab.pdf
ML-sylab.pdf
VP_LAx.pdf

Seminár o Gordonových hypotézach

GC_FT.pdf
GC_FT_abr.pdf