Členovia oddelenia

Prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.

Miestnosť: M 128

Telefón: 602 95 752

E-mail:

Rozvrh hodín

Utorok10.403 hodF2Algebra a geometria (1)p1OZE 1FYZ*
Streda15.402 hodM-IIAlgebra a geometria (3)p2FYZ*
Streda17.201 hodM-IIAlgebra a geometria (3)c2FYZ*
Štvrtok14.502 hodM-120Filozofické otázky základov matematiky (1)v1mMATs*

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


Elektronické materiály

O dobrom usporiadaní a axióme výberu

DUAC1w.pdf
indukcia.pdf

Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou

animat.pdf

Lineárna algebra a geometria (skriptá)

LAG_A4.pdf
Sylab+Zas_Klas.pdf

Matematická logika

ML-KV-sylab.pdf
ML-sylab.pdf
VP_LAx.pdf

Seminár o Gordonových hypotézach

GC_FT.pdf
GC_FT_abr.pdf