Lineárna algebra I. - zimný semester 2007

Stránka kurzu


Prednášky:                         Streda       8:10-9:50       A

                                            Štvrtok   11:30-13:10     F1

Martin Niepel, M 131       mniepel@fmph.uniba.sk

Konzultačné hodiny:          Utorok: 14:30-15:30, Streda 14:30-15:30