Július Korbaš

KATČ - M 139
korbas@fmph.uniba.sk

Lineárna algebra a geometria (1)
Prednáškové úlohy a iné
=Skuska_2018zima.html
informLAG(1)-2017.pdf
prechodzoSSnaVS.pdf
PU.pdf
PU0102.pdf
PU030405.pdf
PU0607.pdf
PU0809.pdf
PU101112.pdf
PU13.pdf
PU14.pdf
PU1516.pdf
PU17.pdf
PU1819.pdf
PU2021.pdf
PU22.pdf
PU2324.pdf


KNIHA Július Korbaš: Lineárna algebra a geometria I, Vydavateľstvo UK, Bratislava 2003
a SKRIPTÁ Július Korbaš: Prednášky z lineárnej algebry a geometrie. Pôvodne zapísal a v editore AMS-TeX spracoval Štefan Gyürki, Vydavateľstvo UK, Bratislava 2013

J_Korbas-S_Gyurki_Prednasky_z_LAG-ukazka.pdf
kniha.pdf
OPRAVYvkniheJKorbasLAG1.pdf