Členovia oddelenia

Prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.

Miestnosť: M 139

Telefón: 602 95 812

E-mail:

Rozvrh hodín

Štvrtok13.102 hodM-126Diferenciálna topológiap1mMATs*
Piatok13.102 hodM-XSeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Najnovšie publikácie

[1] Korbaš Július: The characteristic rank and cup-length in oriented Grassmann manifolds, Osaka Journal of Mathematics, 52(4), (2015), 1163-1172.
[2] Balko Ľudovít and Korbaš Július: A note on the characteristic rank and related numbers, Mathematica Slovaca, 64(6), (2014), 1541-1544.

Všetky publikácie


WWW stránky

Domovská stránka


Elektronické materiály

Prednáškové úlohy z lineárnej algebry a geometrie

=Skuska_2018zima.html
informLAG(1)-2017.pdf
prechodzoSSnaVS.pdf
PU.pdf
PU0102.pdf
PU030405.pdf
PU0607.pdf
PU0809.pdf
PU101112.pdf
PU13.pdf
PU14.pdf
PU1516.pdf
PU17.pdf
PU1819.pdf
PU2021.pdf
PU22.pdf
PU2324.pdf

Informácie pre študentov

J_Korbas-S_Gyurki_Prednasky_z_LAG-ukazka.pdf
kniha.pdf
OPRAVYvkniheJKorbasLAG1.pdf