Členovia oddelenia

Mgr. Martin Niepel, PhD.

Miestnosť: M 131

Telefón: 602 95 759

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok11.302 hodF1-109Lineárna algebrap1BIN* 1DAV* 2BIN*
Utorok 9.503 hodM-IILineárna algebra a geometria (2)p1EFM*
Streda14.503 hodM-XIIVybrané kapitoly z numerickej algebry k1mMATn*
Štvrtok 9.502 hodF1-109Lineárna algebrap1BIN* 1DAV* 2BIN*
Piatok13.102 hodM-VIISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


Elektronické materiály

Cvičenia

Diskrétna matematika I.

Lineárna algebra

cvicenia1.pdf
cvicenia2.pdf
cvicenia3.pdf
cvicenia4.pdf
cvicenia5.pdf
cvicenia6.pdf
cvicenia7.pdf
dav_linalg.html
du20.pdf
du21.pdf
du22.pdf
du23.pdf
du24.pdf
du25.pdf
du26.pdf
du27.pdf
linalg2.html
listy.html
pisomka1U.pdf
pisomka1U_dav.pdf
sylabus23la2.pdf

Komplexná analýza

complex.html

Maticový počet

du31.pdf
du32.pdf
du33.pdf
du34.pdf
du35.pdf
du36.pdf
matice3.html
sylabus23mc3.pdf

Minulé prednášky

algebra2_2007.html
algebra2_2017.html
algebra2_2018.html
algebra2_2019.html
algebra2_2020.html
algebra2_2021.html
analysis_complex_2016.html
analysis_fourier_2016.html
complexE_2014.html
complex_2010.html
complex_2011.html
complex_2012.html
complex_2015.html
complex_2016.html
complex_2019.html
complex_2020.html
complex_2021.html
complex_2022.html
cvicenia_lag1_2015.html
cvicenia_lag2_2009.html
cvicenia_lag2_2010.html
cvicenia_lag2_2011.html
cvicenia_lag2_2012.html
cvicenia_lag2_2013.html
cvicenia_lag2_2014.html
cvicenia_lag2_2015.html
cvicenia_lag2_2016.html
cvicenia_mmn2_2016.html
kodovanie_2011.html
kodovanie_2012.html
linalg2_2008.html
linalg2_2009.html
linalg2_2010.html
linalg2_2011.html
linalg2_2012.html
linalg2_2013.html
linalg2_2014.html
linalg2_2015.html
linalg2_2016.html
linalg2_2017.html
linalg2_2018.html
linalg2_2019.html
linalg2_2020.html
linalg2_2021.html
linalg2_2022.html
linalg_2007.html
linalg_2008.html
linalg_2009.html
linalg_2010.html
linalg_2011.html
linalg_2012.html
linalg_2013.html
linalg_2014.html
linalg_2015.html
linalg_2016.html
linalg_2017.html
linalg_2018.html
linalg_2019.html
linalg_2020.html
linalg_2021.html
linalg_2022.html
logika_mnoziny_2006.html
logika_mnoziny_2007.html
logika_mnoziny_2008.html
logika_mnoziny_2009.html
logika_mnoziny_2010.html
logika_mnoziny_2011.html
logika_mnoziny_2012.html
logika_mnoziny_2013.html
logika_mnoziny_2014.html
logika_mnoziny_2015.html
logika_mnoziny_2016.html
logika_mnoziny_2017.html
logika_mnoziny_2018.html
logika_mnoziny_2019.html
logika_mnoziny_2020.html
logika_mnoziny_2021.html
logika_mnoziny_2022.html
matematika2_2007.html
matice3_2020.html
matice3_2021.html
matice3_2022.html
matice_2018.html
matice_2019.html
matice_2020.html
matice_2021.html
matice_2022.html