Členovia oddelenia

Mgr. Martin Niepel, PhD.

Miestnosť: M 131

Telefón: 602 95 759

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok10.403 hodF1Lineárna algebra a geometria (2)p1EFM*
Streda13.103 hodM-126Vybrané kapitoly z numerickej algebry k1mMATn*
Piatok13.102 hodM-VIISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie smDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


Elektronické materiály

Cvičenia

Diskrétna matematika I.

Lineárna algebra

du20.pdf
du21.pdf
du22.pdf
du23.pdf
du24.pdf
du25.pdf
du26.pdf
du27.pdf
du28.pdf
du29.pdf
du30.pdf
du31.pdf
du32.pdf
linalg2.html
listy.html
pisomka1U.pdf
pisomka2U.pdf
skuskaU.pdf
sylabus22la2.pdf

Komplexná analýza

Maticový počet

du31.pdf
du32.pdf
du33.pdf
du34.pdf
du35.pdf
du36.pdf
du37.pdf
du38.pdf
du39.pdf
du40.pdf
du41.pdf
matice3.html
matice3.log
sylabus22mc3.pdf

Minulé prednášky

algebra2_2007.html
algebra2_2017.html
algebra2_2018.html
algebra2_2019.html
algebra2_2020.html
algebra2_2021.html
analysis_complex_2016.html
analysis_fourier_2016.html
complexE_2014.html
complex_2010.html
complex_2011.html
complex_2012.html
complex_2015.html
complex_2016.html
complex_2019.html
complex_2020.html
complex_2021.html
cvicenia_lag1_2015.html
cvicenia_lag2_2009.html
cvicenia_lag2_2010.html
cvicenia_lag2_2011.html
cvicenia_lag2_2012.html
cvicenia_lag2_2013.html
cvicenia_lag2_2014.html
cvicenia_lag2_2015.html
cvicenia_lag2_2016.html
cvicenia_mmn2_2016.html
kodovanie_2011.html
kodovanie_2012.html
linalg2_2008.html
linalg2_2009.html
linalg2_2010.html
linalg2_2011.html
linalg2_2012.html
linalg2_2013.html
linalg2_2014.html
linalg2_2015.html
linalg2_2016.html
linalg2_2017.html
linalg2_2018.html
linalg2_2019.html
linalg2_2020.html
linalg2_2021.html
linalg_2007.html
linalg_2008.html
linalg_2009.html
linalg_2010.html
linalg_2011.html
linalg_2012.html
linalg_2013.html
linalg_2014.html
linalg_2015.html
linalg_2016.html
linalg_2017.html
linalg_2018.html
linalg_2019.html
linalg_2020.html
linalg_2021.html
logika_mnoziny_2006.html
logika_mnoziny_2007.html
logika_mnoziny_2008.html
logika_mnoziny_2009.html
logika_mnoziny_2010.html
logika_mnoziny_2011.html
logika_mnoziny_2012.html
logika_mnoziny_2013.html
logika_mnoziny_2014.html
logika_mnoziny_2015.html
logika_mnoziny_2016.html
logika_mnoziny_2017.html
logika_mnoziny_2018.html
logika_mnoziny_2019.html
logika_mnoziny_2020.html
logika_mnoziny_2021.html
matematika2_2007.html
matice3_2020.html
matice3_2021.html
matice_2018.html
matice_2019.html
matice_2020.html
matice_2021.html