Členovia oddelenia

Mgr. Martin Niepel, PhD.

Miestnosť: M 131

Telefón: 602 95 759

E-mail:

Rozvrh hodín

Pondelok11.302 hodF1-109Lineárna algebrap1BIN* 1DAV*
Utorok 9.503 hodF1Lineárna algebra a geometria (2)p1EFM*
Streda11.302 hodF1-108Lineárna algebrap1BIN* 1DAV*
Streda16.302 hodM-VIIILineárna algebrac2DAVk 1DAV*
Piatok13.102 hodM-VIISeminár z algebraickej a diferenciálnej topológie s2mMATs* mDRS

Kompletný rozvrh hodín
Na tlač


Publikácie


Elektronické materiály

Cvičenia

Diskrétna matematika I.

Lineárna algebra

cvicenia1.pdf
cvicenia10.pdf
cvicenia11.pdf
cvicenia12.pdf
cvicenia13.pdf
cvicenia2.pdf
cvicenia3.pdf
cvicenia4.pdf
cvicenia5.pdf
cvicenia6.pdf
cvicenia7.pdf
cvicenia8.pdf
cvicenia9.pdf
dav_linalg.html
du20.pdf
du21.pdf
du22.pdf
du23.pdf
du24.pdf
du25.pdf
du26.pdf
du27.pdf
du28.pdf
du29.pdf
du30.pdf
du31.pdf
du32.pdf
linalg2.html
listy.html
pisomka1U.pdf
pisomka1U_dav.pdf
pisomka2U.pdf
pisomka2U_dav.pdf
skuskaU.pdf
skuskaU_dav.pdf
sylabus24la2.pdf
volby.html

Komplexná analýza

Maticový počet

Minulé prednášky

algebra2_2007.html
algebra2_2017.html
algebra2_2018.html
algebra2_2019.html
algebra2_2020.html
algebra2_2021.html
analysis_complex_2016.html
analysis_fourier_2016.html
complexE_2014.html
complex_2010.html
complex_2011.html
complex_2012.html
complex_2015.html
complex_2016.html
complex_2019.html
complex_2020.html
complex_2021.html
complex_2022.html
complex_2023.html
cvicenia_lag1_2015.html
cvicenia_lag2_2009.html
cvicenia_lag2_2010.html
cvicenia_lag2_2011.html
cvicenia_lag2_2012.html
cvicenia_lag2_2013.html
cvicenia_lag2_2014.html
cvicenia_lag2_2015.html
cvicenia_lag2_2016.html
cvicenia_mmn2_2016.html
dav_linalg_2023.html
kodovanie_2011.html
kodovanie_2012.html
kombinatorika_2023.html
linalg2_2008.html
linalg2_2009.html
linalg2_2010.html
linalg2_2011.html
linalg2_2012.html
linalg2_2013.html
linalg2_2014.html
linalg2_2015.html
linalg2_2016.html
linalg2_2017.html
linalg2_2018.html
linalg2_2019.html
linalg2_2020.html
linalg2_2021.html
linalg2_2022.html
linalg2_2023.html
linalg_2007.html
linalg_2008.html
linalg_2009.html
linalg_2010.html
linalg_2011.html
linalg_2012.html
linalg_2013.html
linalg_2014.html
linalg_2015.html
linalg_2016.html
linalg_2017.html
linalg_2018.html
linalg_2019.html
linalg_2020.html
linalg_2021.html
linalg_2022.html
linalg_2023.html
logika_mnoziny_2006.html
logika_mnoziny_2007.html
logika_mnoziny_2008.html
logika_mnoziny_2009.html
logika_mnoziny_2010.html
logika_mnoziny_2011.html
logika_mnoziny_2012.html
logika_mnoziny_2013.html
logika_mnoziny_2014.html
logika_mnoziny_2015.html
logika_mnoziny_2016.html
logika_mnoziny_2017.html
logika_mnoziny_2018.html
logika_mnoziny_2019.html
logika_mnoziny_2020.html
logika_mnoziny_2021.html
logika_mnoziny_2022.html
logika_mnoziny_2023.html
matematika2_2007.html
matice3_2020.html
matice3_2021.html
matice3_2022.html
matice3_2023.html
matice_2018.html
matice_2019.html
matice_2020.html
matice_2021.html
matice_2022.html
matice_2023.html